Kursangebote

20-22-212B - Frauen Yoga Kurs
Termin: Mo. 31.08.2020 (19:45 - 21:15 Uhr) - Mo. 26.10.2020
20-31-252 - Yoga-Gymnastik
Termin: Mo. 17.08.2020 (10:30 - 12:00 Uhr) - Mo. 05.10.2020
20-31-253 - Yoga-Gymnastik
Termin: Mo. 26.10.2020 (10:30 - 12:00 Uhr) - Mo. 21.12.2020
20-31-257 - Hatha-Yoga
Termin: Do. 29.10.2020 (18:30 - 20:00 Uhr) - Do. 17.12.2020
20-31-258 - Yoga -FTV - Mietkurs
Termin: Mo. 31.08.2020 (17:00 - 18:30 Uhr) - Mo. 14.12.2020
20-31-262 - Yoga- Entspannung und neue Kraft
Termin: Mo. 07.09.2020 (18:00 - 19:30 Uhr) - Mo. 14.12.2020
20-31-262A - Yoga- Entspannung und neue Kraft
Termin: Mo. 07.09.2020 (19:45 - 21:15 Uhr) - Mo. 14.12.2020
20-31-653 - Yin-Yoga
Termin: Mo. 02.11.2020 (08:45 - 10:15 Uhr) - Mo. 14.12.2020
20-31-656 - Hatha-Yoga
Termin: Mo. 17.08.2020 (10:30 - 12:00 Uhr) - Mo. 26.10.2020
20-31-656A - Hatha-Yoga
Termin: Mo. 17.08.2020 (08:45 - 10:15 Uhr) - Mo. 26.10.2020
Seite 1 von 22